Friday, June 8, 2012

Recent cosmetics purchases

I bought som cosmetics I´m satisfied with and I´d like to show you.

Starting with nail polishes, I ordered some Barry M from ASOS a few weeks ago. I wanted gold and silver. And these are exactly the types I wished they´d be. Not too shiny, not matte.
Začínajúc s lakmi na nechty, objednala som si pár Barry M z ASOSu pred pár týždňami. Chcela som zlatý a strieborný a toto sú presne také typy, aké som si želala aby boli.Nie príliš lesklé, nie matné.
Next is also nail polish. I used to hate these barbie pink colors, but when I saw this one, I changed my mind. It is very pretty on nails. Very nice pastel color. I doesn´t last very long, but it´s perfect for "one night stand". I don´t like the same polish on nails for a long time. I just get bored so I don´t mind if it starts to peel off in two days. There isn´t any name of the shade on the package.
Ďalší je tiež lak na nechty. Neznášala som tieto ružové barbie farby, ale keď som videla tento, zmenila som názor. Je veľmi pekný na nechtoch. Veľmi milá pastelová farba. Nevydrží veľmi dlho, ale je super na záležitosť na jednu noc. Nemám rada ten istý lak na nechtoch dlho. Proste ma začne nudiť takže mi nevadí, keď sa začne po dvoch dňoch odlupovať.
I was looking for highlighting powder for a long time. I have never used it before, so I didn ´t want to buy some expensive one. I just wanted to try some. I found this, shade 5 Peach Shimmer, at drugstore 101 here in Slovakia. It is the perfect highlighter with a touch of gold shimmers that lasts very long. I´m satisfied with it and it costs only about 4 €.
Dlho som hľadala rozjasňujúci púder. Nikdy predtým som ich nepoužívala, tak som nechcela nejaký drahý. Proste som nejaký chcela vyskúšať. Našla som tento, odtieň 5 Peach Shimmer, v 101 drogérii. Je to úžasný rozjasňovač s dotykom zlatých trblietok, ktorý vydrží veľmi dlho a stál iba okolo 4 €.
As you know, I order Avon cosmetics regularly. I ordered this longlastnig lipstick, shade forever pink. It really lasts longer than other lipsticks, but I wouldn´t say 24 hours. But it smells very good and the color is amazing, perfect for daywear. =)
Ako viete, Avon si objednávam pravideľne. Objednala som si tento dlhotrvajúci rúž, odtieň Forever pink. Skutočne vydrží dlhšie ako ostatné rúže, ale nepovedala by som, že až 24 hodín. Vonia veľmi pekne a farba je úžasná na denné nosenie.=)
Today just arrived my last order from elf cosmetics. I saw and heard so many reviews and so many recommendations, that I decided to try it. I ordered Make up Mist & Set spray on face (that works as hairspray on hair), Tweezers, Studio powder brush and acne treatment Zit Zapper. First I tried Zit Zapper about hour and a half ago and I still can´t believe it, but the blemish is much smaller and much less red!!! The brush is very soft, application of powder is very easy and so is the application of the liquid foundation.
Mist Set spray sprays quite a lot of liquid, you have to wait about minute till it dries. I expected something more, but today is very hot, so maybe because of that i can´t see much difference. I´m planning to buy fix spray from MAC so I can compare and i let you know ;) Or if you have some advice, let me know ;)
Dnes práve dorazila moja posledná objednávka, od elf cosmetics. Videla a počula som na ňu toľko veľa recenzií a toľko odporúčaní, že som sa rozhodla vyskúšať. Objednala som si Make up Mist & Set spray na tvár (ktorý funguje ako lak na vlasy), Pinzetu, Studio štetec na púder a starostlivosť o akné, Zit Zapper. Prvý som vyskúšala Zit Zapper asi pred hodinou a pol a stále tomu nemôžem uveriť, ale vyrážka je oveľa menšia a oveľa menej červená!!! Štetec je veľmi jemný, aplikácia púdra je veľmi jednoduchá a taká je aj aplikácia tekutého make-upu.
Mist Set spray strieka celkom dosť tekutiny, musíte počkať asi minútu kým to uschne. Čakala som niečo viac, ale dnes je veľmi jrúco, takže možno preto nevidím veľký rozdiel. Plánujem si kúpiť fixačný sprej MAC aby som ich mohla porovnať a potom vám dám vedieť ;) Alebo ak máte vy nejakú radu, dajte vedieť ;)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...