Tuesday, June 5, 2012

Pinterest obsession

Space for just pictures. If you´re that kind of picture freak like me, you´re gonna love it! Online boards where you can pin whatever you want for whatever reason. Perfect! You can organize everything you love, it helps you to collect many many ideas and inspirations. The possibility of creating endless amount of boards gives you infinite freedom. Furthermore, you are allowed to "stole" pictures of other pinners and add it to your board. I always dreamed about this kind of a website. Isn´t that amazing?
Are you in? Do you know it? Do you love it? What do you guys think about it? Let me know, if you want to join the site, write down into comment your e-mail address and I send you invitation =) But I have to warn you, it is addictive time killer =D

Miesto iba pre obrázky. Ak ste ten ty obrázkového maniaka ako ja, budete to milovať! Online nástenky kde môžete pripnúť čokoľvek z akéhokoľvek dôvodu. Perfektné! Môžete tu organizovať všetko čo máte radi, pomôže vám to zbierať veľa veľa nápadov a inšpirácií. Možnosť vytvárať nekonečné množstvo násteniek vám dáva nekonečnú slobodu. Okrem toho, máte povolené kradnúť obrázky ostatných "pripínačov"(preklady sú niekedy vtipné =D) Vždy som snívala o tomto type webstránky. Nie je to úžasné?
Ste tam? Poznáte to? Milujete to? Čo si o tom myslíte? Dajte mi vedieť a ak sa chcete pridať, dolu do komentu napíšte svoju e-mailovú adresu a ja vám pošlem pozvánku =) Ale musím vás varovať, je to návykový zabíjač času =D


my pinterest profile, you can follow me ;)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...